Genel

Romanların Kökeni Ve Gerçek Tarihi

Romanların kökeni bilindiği gibi Romanya’ya dayanmıyor. Aslında tüm dünyada var olan ve çingene olarak tanımladığımız roman ırkı kökleri Hindistan ve Pakistan ülkelerine dayanıyor. M.S. 480 yılı ve civarında önce İran ardından da tüm dünyaya yayılmıştır romanlar. Tabi ki de bu göç dalgasının bir hikayesi var.

Romanların Kökeni

Romanlar (çingeneler) tıpkı şuan oldukları gibi renkli giyinmeyi seven, eğlenceye ve müziğe düşkün bir milletti. Kökleri Hindistan’ın Pencap-Sind bölgesine dayanıyor. Fark edersiniz ki hin kültürü ile romanların kültürü oldukça birbirine benzer. Aynı şekilde sima olarak da Hindistan ve Pakistan halkını andırıyorlar. Dini olarak yazılı bir dinleri yoktur ve çıkış noktaları olarak bilinen Hindistan’ın dinine inanmazlar. Dağıldıkları yerlerin var olan dinlerini benimsemiş bu şekilde toplum içinde tutunmaya çalışmışlar.

M.S. 480 yıllarında mevcutta bulunan İran devletinin şahı halkını umutsuzluk ve karanlık içerisinde görür. Yaptı seyahatler esnasında tanıştığı Romanların müzik ve renkli hayatı halkına umut verir diye düşünür. Oradan kavimler halinde Roman halkını İran’a taşır. Romanların kökeni bu şekilde yer değiştirmeye başlar. İran Şah’ı o dönem Roman halkına araziler, koyunlar ve kalacakları yer verir. Tek isteği onların ülkede yaşaması ve sevinçlerini neşelerini halka empoze etmesidir. Ancak eğlenceye düşkün Çingeneler kıs bir zamanda bütün mal varlıklarını satarlar. Eğlenceden başka bir şey düşünmez hale gelirler. Bu şekilde İran’dan onlara yol görünür. Bu şekilde Anadolu’ya ve oradan da Avrupa’ya göç ederler.

romanların kökeni
romanların kökeni

Romanlar Türk Mü?

Romanların kökeni Türkiye olmadığı gibi. Romanlar kesinlikle Türk değil. Hindistanlı olabilir, Pakistanlı olabilir ancak çıkış noktası Türkiye değildir. Ancak o kadar uzun süre bizimle birlikte yaşamışlar ki artık herhangi bir ayrım yapılamaz hale gelmiştir. Tün dünya üzerinde en iyi muameleyi Türkiye’de görür çingeneler. Yaşam tarzları gereği apartman geleneğine uyum sağlamayıp genellikle mahalle kültürü ile tek katlı evlerde yaşam sürerler. Eğlenceye düşkün müzik sever bir yapıları vardır.

Türkiye’de toplum içinde ayrı bir renk oluştururlar. Ancak Romanların Kökeni Türk değildir. Çok uzun süre Türkiye sınırları içinde var olmuş ve yaşamışlardır. Osmanlı zamanında yazılı kaynaklarda bile var oldukları bilinir. Bir çok kültürün karışık olarak yaşadığı Osmanlı hoşgörüsünü romanlara da göstermiştir. Ve Avrupa’da, Almanya da olduğu gibi zulüm görmeden yaşam sürmüşlerdir.

Türkiye’deki Romanlar Kimdir?

Osmanlı döneminde çingeneler ilk olarak Rumeli bölgesinde bağımsız olarak yaşıyorlardı. Osmanlı devletine bağlı bir sancak olarak devam ettiler. Toprakları veya hayvanları yoktu. Genellikle kadınlar falcılık, bohçacılık, dilencilik veya dans ederek geçim sağlıyorlardı. Erkekler ise kap parlatması, çalgı çalma, hayvan eğiticiliği gibi işlerle uğraşırlardı. Hiçbir yerde istenmeyen ve ayrımcılığa uğrayan çingeneler Türkiye ve Osmanlı devletinde de istenmemişler.

Kimi insanlar onları dinsizlikle suçlamış sürgün hayatı yaşamışlardır. aynı şekilde Avrupa ve diğer göç ettikleri ülkelerde de istenmemiş sürülmüş ama yine de bir şekilde aynı yere dönmüşlerdir. Yaşam tarzları konar göçer şeklindedir. At arabaları kullanırlar ve çadırlarda yaşarlar. Günümüzde ise yerleşik hayata geçen çingeneler mahalle hayatı yaşarlar.

Günümüz Çingeneleri renkli giyinmeyi seveler, genellikle geçici ve günlük işler ile uğraşırlar ve yemek konusunda keyfi yaşarlar. Popüler kültürde çok fazla yerleri vardır. Eskiden olduğu gibi kimliklerini saklamazlar Türkiye’de ırkçılık bu konuda yok denecek kadar azdır. Şarkılarda, şiirlerde ve bir çok edebi eserlerde bile yer ederler. Ünlü olabilirler, politikaya girebilirler ve yönetimde oy kullanarak söz sahibi olabilirler. Devletin diğer vatandaşları ile eşit hak ve özgürlüğe sahiptirler.

En Çok Çingene Hangi Ülkede Var

Romanların kökeni Hindistan’dır. Ancak Dünya üzerinde en çok çingene doğu Avrupa ülkelerinde yaşar. Özellikle Bulgaristan, Romanya, Macaristan ülkelerinde nüfusun belli bir kısmını oluştururlar. Almanya’ya giden çingeneler orada soykırıma uğramış ve hain ilan edilerek sürülmüştür. aynı şekilde diğer Avrupa ülkelerinde de çingeneler kötü muameleye maruz kalmıştır. Çek Cumhuriyetinde çingene bir kız çocuğu saldırıya uğramış ve yanarak ölmekten kurtulmuştur. Bu ve bunun gibi bir çok olay her yıl devam etmektedir.

Sürekli baskı ve kötü muameleye maruz kalan Romanların kökeni bilindiği gibi Avrupa değildir. Öyle olsa Avrupa onlara kötü muamele yapmazdı. Türkiye’de de aynı şekilde ikinci sınıf vatandaş gördükleri için kökleri romanlara dayanan bir çok ünlü isim ve sanatçı kimliklerini gizlemek zorunda kalmıştır.

Bulgaristan halkının %10 u romanlardan oluşur. Aynı şekilde Türkiye’de Roman Nüfusu Bulgaristan sınırına yakın bölgede yoğunlaşmıştır.

Türkiye’deki Romanların Dini Nedir?

Romanların dini hakkında tarihte herhangi bir yazılı metin bulunmuyor. Bunun nedeni sürekli sürgün hayatı yaşadıkları için ve yerleşik hayat yaşamadıkları için diye düşünülüyor. Kendi halkı arasında anlattıkları günümüze kadar ulaşan değişik efsaneleri vardır. Doğu Avrupa ve orta Avrupa ülkelerinde çingenelerin dinsiz olduklarına inanılır.

Hatta Çingene kilisesinin domuz yağından olduğuna ve onu da köpeklerin yeyip yok ettiğine inanılır. Ancak bu bilgiler romanlara karşı nefret söylemi de olabilir. Genellikle zulüm gördükleri için yerleştikleri bölgenin dinini benimsemişlerdir. Çok aşırı muhafazakar değildirler. Türkiye’deki romanlar İslamiyeti benimsemiş, Avrupa’daki romanlar aynı şekilde Hristiyanlığı benimsemiştir. Romanların kökeni ve izledikleri yol hakkında nasıl yazılı bir belge yoksa dini inançları hakkında da yazılı bir belge yoktur.

Yörük Çingene Mi?

Romanların Kökeni Hindistan’a dayanır. Yörüklerin kökeni ise orta Asya’dan göç eden Türklere dayanır. Konar göçer yaşamları her ne kadar benzerlik gösterse de aslında oda farklıdır. Çingeneler günlük yaşarlar ve genellikle istenmedikleri bölgeden sürüldükleri için bu yaşamı benimsemişlerdir.

Yörükler ise yazın her zaman var oldukları yaylalara çıkarlar. Kışın ise sıcak ovalara inerler. Bunun nedeni keçi, koyun gibi küçük baş hayvancılık yaptıkları için onların beslenmesini sağlamak içindir. Kışın ve yazın bulundukları yer hep aynıdır. Sadece mevsimsel göç ederler. Kökenleri hiç karışmamış Türk ırkı olarak adlandırılır. Orta Asya’dan Türkiye’ye gelen Türklerin günümüze kadar gelen uzantısıdır. Çingenelerin kökeni Asya bölgesidir. Ancak tüm Avrupa’ya yayılmış genellikle gündelik işler ile uğraşan kişiler olarak bilinir. Bazı bölgelerde her iki ırkın da deve beslemesi ve hayvanları eğitmesi bir takım kafa karışıklığı yaratmış olabilir. Deve besleyen çingenelere deveci çingene denir. Deve besleyen Yörüklere ise deveci Yörüğü denir.

Çingene ile Roman arasındaki fark nedir?

Çingene ile Roman kelimesi aslında ülkemizde aynı anlama geliyor. ancak Türkiye Romanları çingene kelimesinin cin gen kökenli olduğunu var sayarak bu kelimeden rahatsız olurlar. Aslında Avrupa çingeneleri bu konuda son noktayı koydu ve kendilerine Çingene denilmesine karar verdi. Roman kelimesi Romanya kökenli Rumen kelimesine benzediği için bu onları aynı köke aitmiş gibi gösteriyor. Bir çok insan da olayı böyle sanıyor zaten Romanlar Romanyalı değildir.

Romanların kökeni Hindistan ve Pakistan bölgesine dayanmaktadır. Roman kelimesi daha asil müzik ile uğraşan sanatçı daha düzenli yaşama sahip bireyleri anımsatır. Çingene kelimesi ise daha başı boş, işsiz, aylak insanı anımsattığı için hoşlanmazlar. Aslında bu durum rahatsız edici bir durum değil. İsimleri ister Çingene olsun ister Roman onlar var oldukları yerde her zaman farklı bir renk olmayı başarmışlardır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu